U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

TUETSLOE NIEUWS

Kerstviering & Ontsteken verlichting in Tusseler 7-12-2019


 

 

 

De AED actie om Samen levens redden in onze wijk Tusseler, is gelukt.  
Het benodigde bedrag is binnen!!                                      

 

Het initiatief om via crowdfunding via buurtaed.nl dichtbij onze woningen een AED  
aan te schaffen is gelukt! 
Binnen twee weken hebben we ons doel bereikt en dat is méér dan fantastisch. 
Het benodigde bedrag is met de ondersteuning van de buurtbewoners binnen gehaald.  
De AED zal binnenkort geleverd en geplaatst worden bij Bousema. 

 

Het bestuur is bijzonder blij dat deze actie zo goed is verlopen. 
Omdat velen anoniem hebben gedoneerd kunnen wij hen helaas niet persoonlijk bedanken. 
Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage om onze buurt  
veiliger te maken. 
Tevens is het zeer positief dat velen zich hebben aangemeld voor een reanimatiecursus! 
                                                   ALLEN HARTELIJK DANK!!!!! 

 

 

Lustrumavond 35 jaar Tuetsloe  12-10-2019
 

 

Korte terugblik op ons lustrumfeest. 

Het lustrumfeest op zaterdag 12 oktober 2019 bij Bousema is door bijna 90 buurtbewoners bezocht. Het bestuur en de evenementencommissie waren verheugd om zoveel  buurtgenoten te kunnen begroeten. 

Het werd een prachtige avond. De sfeer was erg gezellig. Er is veel gelachen, gedanst en veel herinneringen zijn uitgewisseld met elkaar. 
De avond begon met een korte toespraak van de voorzitter Henny Jansen, die o.a. herinneringen ophaalde over hoe het precies begon.  
Het was goed om te merken dat nog veel leden van het eerste uur op het feest aanwezig waren. Aansluitend haalde de voorzitter van het allereerste bestuur, Otze Hoogeveen, herinneringen op uit de periode van de oprichting. 
Trio ALRIMO zorgde voor het muzikale gedeelte. Dat was genieten.  
Daarbij werd deze muzikale omlijsting afgewisseld door 45 minuten cabaret van het duo Een en Ander. Dat hierdoor de lachspieren werden aangespannen, was goed te merken. 
De conference werd afgewisseld met muziek waardoor er waarachtig een polonaise  
op gang kwam. 
De muziek van ALRIMO zorgde er het resterende deel van de avond voor dat er werd gedanst en meegezongen.  
Dit werd nog eenmaal onderbroken door het zingen van het “Tusselerlied” waarmee allen 
meezongen met behulp van de uitgedeelde tekst. 
Ook ALRIMO zorgde hierbij voor muzikale ondersteuning en zang! 
Het was een super gezellige avond die werd afgesloten met een geweldig applaus voor  
het muzikale Trio. 
We willen nogmaals Bousema hartelijk danken voor de gastvrijheid.  
En voor wat betreft de sponsoring willen we als bestuur specifiek Dick te Broeke 
Slagerij  Sieverink en Bousema bedanken voor de ondersteuning. 
We kunnen terugkijken op een prachtige avond!  Oefening Brandweer in Tusseler
  19-08-2019

 

 


Het leegstaande pand van voorheen fam. Beltman was vanavond doelwit voor de Lochemse Brandweer om een oefening te houden. Na de melding werd er snel uitgerukt, om doeltreffend en snel de bewoners in veiligheid te brengen.  Er bleek slechts een enorme rookontwikkeling 
 te zijn, welke snel werd behandeld! 

 

 

  februari 2019 Jaargang 21, Nr.1
 

Jaarvergadering 23-01-2019

 

 

 

 

 

De jaarlijke Ledenvergadering vond ditmaal weer plaats bij Hotel "De Scheperskamp".  Na het gebruikelijke deel van de vergadering was het afscheid van voorzitter Ronald Zwiers aan de orde. Na eerst een paar jaren als secretaris, heeft Ronald de voorzittershamer  gehanteerd. Nu was hij statutair aftredend. Vriendelijke woorden en een mooie bos bloemen werden hem uitgereikt door Greta Meutstege. Tijdens de vergadering werd Henny Jansen als nieuwe voorman benoemd.
Na de pauze was Slagerij Sieverink uitgenodigd voor een presentatie van wat er zoal mogelijk is bij een moderne slagerij anno 2019. Allereerst vertelde Bennie Sieverink hoe de firma zich in 40 jaren heeft ontwikkeld. Van een ambachtelijk slagerij met eigen slacht naar een modern bedrijf, die de consument op alle gebied van keuze aan vlees tot complete verse maaltijden kan verwennen.
Medewerker Jan de Graaff vertelde ons wat er zoal in de keuken van Slagerij Sieverink wordt bereid, keuze in diverse menu's voor alledag. Het gemak dient de mens! Tussendoor en na afloop was er ruimschoots gelegenheid om van de meegebrachte hapjes te proeven! Tot slot was er natuurlijk gelegenheid voor een Nieuwjaarsborrel! 

  

Kerstviering Tuetsloe 8-12-2018


 

 

 

 

 

De jaarlijkse kerstviering & het ontsteken van de verlichting werd ook nu weer een groot succes. Bestuursleden en vrijwilligers hadden 's-morgens al gezorgd dat alles al gereed stond. Ondanks het slechte weer eerder op deze dag, waren de weergoden ons wel gunstig gezind. Hele goede opkomst met opvallend veel nieuwkomers vanuit de buurt maakten zo kennis en zo werd het ook dit jaar weer een gezellig samenzijn!

 

Creatieve Middag

De dames vanuit het bestuur & activiteitencommissie hebben zich van hun beste kant laten zien. Samen een mooie Najaars-krans maken bevordert de teamgeest toch!!


 

 

 

(Klik op de foto voor de vergroting) 

 

De foto's van de resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietstocht & Barbecue 16-09-2018 

 

 

 

 

 

 

De jaarlijkse fietstocht met barbecue was ook dit jaar weer een groot succes. Onder begeleiding van de fam. Prummel werd deze door de omgeving van Lochem gehouden, tijdens de tocht werden de deelnemers op een aantal verrassingen getrakteerd, waarbij de goede antwoorden niet altijd even gemakkelijk waren.
Alle deelnemers hebben de finish gehaald en voor de niet deelnemers een gemiste kans. Zoals gebruikelijk werd aansluitend een overheerlijke barbecue geserveerd door slagerij Sieverink. Hulde aan de Aktiviteiten Commissie voor de prima organisatie!

Sloop Tusselerhof  09-2018

 

 

 

 

 

 

De sloop van het bejaardencentrum "Tusselerhof" vordert gestaag. Na een voorzichtig begin en belemmeringen in het werk ( diefstal machines e.d.) maakt de fa. Oskam nu grote stappen, hetgeen ook duidelijk zichtbaar wordt.

 

Heksentocht Zwiep  24-03-2018

Zaterdagavond j.l. bij een prachtige heldere voorjaarsavond werd een select groepje Tuetsloërs vanaf
de camping 'Heksenlaak" naar de Lochemse berg gedirigeerd. Onze gids Dirk vertelde het verhaal over 
"Grijze en Zwarte Heksen", welke hier vroeger hebben gewoond. Niet geheel toevallig troffen we nog enkele heksen aan, welke ons goed gezind bleken. Mogelijk speelde onze gids hierbij toch een voorname rol. Aangezien deze avond zich geheel in 't donker afspeelde, en waarbij enig kunstlicht uit de boze was, ditmaal geen foto's van het geheel.
Hierna kon een ieder zich in de kantine tegoed aan een lekker drankje en hapje! Zoals gewoonlijk was ook deze avond weer geslaagd!

 

Jaarvergadering Tuetsloe  17-01-2018

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Tuetsloe werd dit jaar gehouden bij Café Rest Bousema, alwaar in Bowling-kelder de Agenda in een rap tempo werd behandeld. Penningmeester Marriët Zomer heeft haar functie beeindigd. Zes jaren heeft zij op voortreffelijke wijze de penningen van de vereniging beheerd. Voorzitter Ronald Zwiers bedankte haar met een mooie bos bloemen voor haar inzet. Naar een opvolger(ster) wordt nog gezocht. 
Heeft U interesse, aanmelding via het bestuur!
Na de pauze verzorgde de heer Drikus Semmelink van Koffie & Thee Schenkerij Semmelink uit Lochem een uitgebreide lezing over "Koffie" in alle facetten vanaf aanplant van de koffieboom tot en met het branden van de koffieboon. Zeer leerzaam!