Buurtvereniging
Tuetsloe
Lochem
www.tuetsloe.nl

Tuetsloe Nieuws

2023

Gisteravond 01-02-2023 werd bij Zalencentrum Bousema weer de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Voor de pauze werd de agenda keurig afgewerkt, incl. het financiele verslag door de penningmeesteres. Ook de kascontrole werd weer geheel in orde bevonden. Binnen het bestuur werd afscheid genomen van Gretha Meutstege, waarbij zij opnieuw werd bedankt voor haar voortreffelijke hulp. Als opvolger werd Dick Altena benoemd tot secretaris in het bestuur. Dit met volledige instemming van de vergadering.
Na de pauze was er een leuke Pubquiz met allerhande vragen over de meest diverse onderwerpen! Hierna was er nog een gezellig samenzijn.

Foto Link

2022

Vanmiddag 17 december vond de traditionele kerstviering bij Tuetsloe weer plaats. Op de klanken van de midwinterhoorn, een vuurkorf en met een glaasje glühwein kon iedereen weer gezellig bijpraten. Voorzitter Henny Jansen opende het geheel met een bijpassend Kerstverhaal!

Foto Link

Vrijdagavond 16 december trok een bonte stoet tractoren van de groep Voll Gass e.a. door Lochem. De ouderen bij Tusselerhof werden ook getrakteerd met een bezoekje. Een paar foto's hiervan te zien via Foto's VollGass

Kaart liefhebbers opgelet!!

KAARTMARATHON

Op donderdag 29 december 2022
organiseert de L.E.O. voor de 25e keer
een

KAARTMARATHON

bij Zalencentrum Bousema,
Zutphenseweg 35 te Lochem

Spelsoorten:

JOKEREN, KLAVERJASSEN en bij

voldoende deelname ook KRUISJASSEN.

Er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen.

Inschrijfkosten € 22,00 per persoon

(incl. 2x koffie of thee en een stamppotbuffet;

dieetwensen aub opgeven).


U wordt verzocht om 8.45 uur aanwezig te zijn;

de kaartmarathon duurt van 9.00 tot ± 18.00 uur.


Opgave is tot en met 19 december 2022 mogelijk bij:

- Louisa Groenouwe, Enkweg 13, 7242 KA LOCHEM: e-mail info@leolochem.nl,

tlf 06-49803208;

- Jeannette Verbeeten, Noorderbleek 71, 7241 BS LOCHEM, tlf 0573-251592.

De betaling van de inschrijfkosten dient uiterlijk 19 december 2022 binnen te zijn op:

reknr NL08RABO 0336610572 tnv LEO Lochem

of

contante betaling p/a Noorderbleek 71, 7241 BS Lochem

 

Tijdelijk Ongemak in November

De firma Leander plaatst aan het begin van de Hessenweg een nieuwe trafo. En vanuit deze trafo wordt langs de Highway tot iets verder dan de ingang van het Tusselerhof een nieuwe kabel doorgetrokken. De uitvoerder schat in dat deze werkzaamheden circa twee weken gaan duren.

Nabij de Tusselerhof is tijdelijk één-richtings verkeer ingesteld. Uitgaand verkeer blijft mogelijk. Ingaand verkeer naar het Tusseler moet de ingang bij Bousema gebruiken. Fietsers behouden hun toegang!

Dit heeft ook tot gevolg, dat mede ook door de verbouwing van hotel Scheperskamp in deze periode Onderlangs intensiever zal worden gebruikt.

Inmiddels is alles weer bij het oude, en zijn alle beperkingen opgeheven!

Wijziging bestemmingsplan Tusseler

In het voorjaar 2022 hebben twee leden van het bestuur via Tuetsloe Nieuws de leden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen van 10 appartementen voor starters tegen over Bousema. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Op maandagavond 19 september wordt het nieuwe bestemmingsplan als hamerstuk in de raadsvergadering vastgesteld.

Bestemmingsplan Tusseler

De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Lochem heeft een plan ontwikkeld om op een perceel nabij de kruising Zutphenseweg - Tusseler in de kern van Lochem woningen te ontwikkelen. Het bouwplan voorziet in een appartementengebouw met 10 startersappartementen. Het perceel is momenteel in gebruik als parkeerterrein voor het naastgelegen kantoor (Accon).
Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel passend is op de locatie, wordt medewerking verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. In dit document wordt dit toegelicht en gemotiveerd waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Ligging plangebied

Het plangebied ligt tussen het kantoorgebouw op het adres Zutphenseweg 21 en het woon(zorg) complex Stadenbos. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Lochem, sectie B, nummer 11823.

Naastgelegen afbeeldingen tonen globaal de ligging van het plangebied in de omgeving.

Wijziging bestemmingsplan Tusseler

Wijziging bestemmingsplan Tusseler

In het voorjaar 2022 hebben twee leden van het bestuur via Tuetsloe Nieuws de leden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen van 10 appartementen voor starters tegen over Bousema. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Op maandagavond 19 september wordt het nieuwe bestemmingsplan als hamerstuk in de raadsvergadering vastgesteld.

Bestemmingsplan Tusseler

De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Lochem heeft een plan ontwikkeld om op een perceel nabij de kruising Zutphenseweg - Tusseler in de kern van Lochem woningen te ontwikkelen. Het bouwplan voorziet in een appartementengebouw met 10 startersappartementen. Het perceel is momenteel in gebruik als parkeerterrein voor het naastgelegen kantoor (Accon).
Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel passend is op de locatie, wordt medewerking verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. In dit document wordt dit toegelicht en gemotiveerd waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Ligging plangebied

Het plangebied ligt tussen het kantoorgebouw op het adres Zutphenseweg 21 en het woon(zorg) complex Stadenbos. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Lochem, sectie B, nummer 11823.

Naastgelegen afbeeldingen tonen globaal de ligging van het plangebied in de omgeving.

Buurtvereniging Tuetsloe heeft op zondag 28 augustus een Burenmiddag gehouden. Het bestuur had leden en Oekraïense medeburgers vanuit Hotel Scheperskamp uitgenodigd voor deze middag. Onder het genot van een glaasje en een hapje werden de eerste contacten gelegd. Voor de kinderen waren er diverse spelletjes aanwezig. De aanwezigen nuttigden met smaak de broodjes met soep, welke door de bestuursleden was bereid. Klasse!!!!


Na 2x uitstel kon gisteren, bij prachtig weer, onze jaarlijkse Fietstocht worden gehouden. Gerrit Meutstege heeft ons getrakteerd op een prachtige route met diverse stops, waar iedereen aan spelletjes zoals sjoelen, darten, busgooien en biljart konden meedoen. Eindstop was weer bij Bousema waar een aktieve middag werd besloten met een gezellig samenzijn. Kortom het was weer hartstikke gezellig!

Algemene Jaarvergadering 2022

De Algemene Jaarvergadering kon eindelijk na 2 jaar weer worden gehouden. Voorzitter H. Jansen verwelkomde alle aanwezigen en hoopte de pandemie-periode achter ons te laten om ook binnen Tuetsloe weer aktiviteiten te kunnen doen. Na de verplichte onderdelen van de Agenda werd afscheid genomen van een 3 tal bestuursleden.
Mvr. B. Antvelink, mvr. A. Huidink en Dhr. D. Rattink namen afscheid. Allen kregen een mooi boeket tulpen als dank. Tevens werd afscheid genomen van de aktiviteiten commissie in de persoon van G. Meutstege. Ook hem werd een bos tulpen als dank overhandigd.
Nieuw in het bestuur zijn gekozen mvr. J. Prummel en dhr. J. Scholtens.
Na de pauze werd de vergadering geinformeerd door een woordvoerder van Circulus. Hij gaf informatie over het "reilen en zeilen" van dit gemeentelijke bedrijf, over o.a. het groenbeheer.
Hieruit bleek al wel dat de communicatie tussen Circules en bewoners nog niet op één lijn zitten!

2021

2020

2019

2018