Buurtvereniging
Tuetsloe
Lochem
www.tuetsloe.nl

Tuetsloe Nieuws


2024

Email Gemeente Lochem / Vitens inzake Verkennend bodemonderzoek bij Trapveldje nabij Scheperskamp AKTUEEL

Fietstocht & Barbecue 18-05-2024

De Tuetsloe Fietstocht werd wederom georganiseerd door de fam. Prummel. Tevoren werden de deelnemers alvast voorbereid op allerlei mogelijke tricks voor onderweg. Het moet gezegd: als een herder en herderin werd gezorgd dat de kudde niet verdwaalde. Zo kwam een ieder na een mooie tocht door Ampsen netjes bij de Tussenstop ( De Zonnebloem).
Na een korte pauze werd door de tocht vervolgd via Het Veen en kwamen we bij het eindpunt "Het Openluchttheater"
Hier werd de uitslag van de tocht bekend gemaakt. De winnaars fam. Gerritsen & Böhmer proficiat!
Aansluitend werd de barbecue aangestoken. Het geheel werd keurig verzorgd door kok Jan van Slagerij Sieverink. Dank aan het bestuur van Tuetsloe!

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering & Pubquiz
Vragen Pubquiz
Antwoorden Pubquiz

De jaarlijkse algemene Ledenvergadering (JAL) werd ook dit jaar weer snel en vakkundig geleid door voorzitter Henny Jansen. Alle vaste agenda-punten werden vlotjes afgewerkt. Jammer was wel de lage leden opkomst! Na een korte pauze werden de aanwezigen in groepjes verdeeld voor de Pub-quiz. Deze werd gewonnen door het team, welke verdacht dicht bij de vragenstellers stonden. Na afloop was er nog een gezellige nazit.

2023

Tour Voll Gass op 't Tusseler

De vrienden van Voll Gass hebben op vrijdagavond 22 december weer hun verlichte traktoren geshowd met een tour door Lochem e.o. Hierbij bezochten ze de ouderen zoals bij de Tusselerhof!

Werkzaamheden op de Paaschberg (Vitens)

Afgelopen weken heeft GMB in opdracht van Vitens werkzaamheden verricht om de nieuw geslagen bronnen aan te sluiten op het pompstation van Vitens.
Vanwege een calamiteit op een andere locatie zijn de werkzaamheden in Lochem wat uitgelopen.
Voor dit jaar zijn de werkzaamheden klaar en wordt vandaag alles weer dichtgemaakt. Er zijn in het bos geen werkzaamheden meer.

Na de kerstsluiting, 8 januari tot en met 10 januari worden de laatste werkzaamheden verricht. Het mountainbike pad blijft open, maar het kan zijn dat een aantal wandelpaden deels wordt afgesloten.
Daarna zijn de werkzaamheden afgerond.

Hopend u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Fijne feestdagen gewenst.

met vriendelijke groet,

Daphne van Haaften
Omgevingsmanager

Kerstviering Tuetsloe

Geheel in traditie werd op zatermiddag 16-12-23 het eind van het jaar (kerst) gevierd. Als altijd had het bestuur weer alle voorzieningen geregeld zoals tent, glühwein of de bekende chocomelk. Voorzitter Henny Jansen verzorgde de opening met het "kerstverhaal". Tussendoor werd er ook gezongen onder leiding van dirigent Otze. Voor nieuwelingen op het Tusseler was het een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met buurtgenoten!

BURENDAG op ’t TUSSELER
-TUSSELERHOF EN TUSSELERSTAETE SAMEN MET BUURTVERENIGING-

Op Burendag, dit jaar op zaterdag 23 september, was er ook in de wijk Tusseler een mooie Burenontmoeting. Yvonne Dekker zorgde voor de aftrap. De stoelyoga viel goed in de smaak bij de bewoners. De buurtvereniging Tuetsloe zorgde er daarna samen met de welzijnscoördinatoren van Tusselerhof en Tusselerstaete voor dat de bewoners konden genieten van overheerlijke wafels met warme kersen en slagroom. De bewoners genoten zichtbaar van al dit lekkers en van elkaars aanwezigheid. Zo werd de koffie nog lekkerder. De Burendag werd ook goed bezocht door de buurtbewoners van het Tusseler.
Er was een geweldige samenwerking en het was een erg gezellige ochtend! Deze keer zorgde de Burendag ervoor dat de bewoners van Tusselerhof en Tusselerstaete zich met de buurtbewoners verbonden voelden. Samen buurten wordt op deze manier leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

Bestuur Tuetsloe

Fietstocht & Barbecue 13-05-2023

Buurtvereniging Tuetsloe heeft zaterdag 13 mei haar tweede activiteit van dit jaar mogen beleven. Een veertigtal leden vertrokken voor een fiets- en puzzeltocht van ca. 30 kilometer vanaf het "Gat van Tusseler"

De Fietstocht ging door het prachtige landschap van Klein Dochteren naar De Velhorst. We kwamen ondermeer langs landgoed De Boekhorst en de Staringkoepel. Daarna kwamen we uit aan de voorzijde van het landhuis De Velhorst. Vervolgens vertrokken we via het "Witte bruggetje van Almen". Op deze unieke plaats stond Henk weer prachtige foto's te maken van de verschillende deelnemers. Vervolgens, via De Ehze, gingen we door naar de Warkense Molen. Hier was een pauze ingelast. Sommige groepen werden verrast door een muzikaal optreden van het gezelschap "Faktor Twaalf" uit Apeldoorn. Om dit plaatje nog perfecter te maken, zette de molenaar ook nog even de molen in werking. (Nationale Molendag). Ik verwijs hierbij graag naar de mooie foto's, die Henk hiervan maakte.

Na de pauze, die door de organisatoren op een strakke 20 minuten was ingepland, vertrokken we weer groepsgewijs vanaf de Warkense Molen. We slingerden via de Oude Borculoseweg door het prachtige landschap van Het Grote Veld. Met ondersteuning van de duidelijke routebeschrijving en de ruggesteuntjes van de knooppunten kwamen we weer in Lochem.

Op het Openluchttheater kwam het hele gezelschap weer bij elkaar. Tussendoor hadden we ook een drietal opdrachten uitgevoerd. Ter afsluiting hadden de organisatoren van de fietstocht nog een creatieve eindopdracht voor de fietsdeelnemers in petto. De winnaars kregen een forse reep chocolade aangeboden door Nanno en Jan. Aansluitend was er een heerlijke barbecue.
Deze was uitstekend verzorgd door slagerij Sieverink.

Terugkijkend hebben we met zijn allen genoten van een prachtige fietstocht en een meer dan smakelijke barbecue. Dit geheel speelde zich af in zomerse temperaturen en in het schitterende natuurtheater van onze buren.

Bestuur Tuetsloe

Gisteravond 01-02-2023 werd bij Zalencentrum Bousema weer de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Voor de pauze werd de agenda keurig afgewerkt, incl. het financiele verslag door de penningmeesteres. Ook de kascontrole werd weer geheel in orde bevonden. Binnen het bestuur werd afscheid genomen van Gretha Meutstege, waarbij zij opnieuw werd bedankt voor haar voortreffelijke hulp. Als opvolger werd Dick Altena benoemd tot secretaris in het bestuur. Dit met volledige instemming van de vergadering.
Na de pauze was er een leuke Pubquiz met allerhande vragen over de meest diverse onderwerpen! Hierna was er nog een gezellig samenzijn.

Foto Link

2022

Vanmiddag 17 december vond de traditionele kerstviering bij Tuetsloe weer plaats. Op de klanken van de midwinterhoorn, een vuurkorf en met een glaasje glühwein kon iedereen weer gezellig bijpraten. Voorzitter Henny Jansen opende het geheel met een bijpassend Kerstverhaal!

Foto Link

Vrijdagavond 16 december trok een bonte stoet tractoren van de groep Voll Gass e.a. door Lochem. De ouderen bij Tusselerhof werden ook getrakteerd met een bezoekje. Een paar foto's hiervan te zien via Foto's VollGass

Kaart liefhebbers opgelet!!

KAARTMARATHON

Op donderdag 29 december 2022
organiseert de L.E.O. voor de 25e keer
een

KAARTMARATHON

bij Zalencentrum Bousema,
Zutphenseweg 35 te Lochem

Spelsoorten:

JOKEREN, KLAVERJASSEN en bij

voldoende deelname ook KRUISJASSEN.

Er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen.

Inschrijfkosten € 22,00 per persoon

(incl. 2x koffie of thee en een stamppotbuffet;

dieetwensen aub opgeven).


U wordt verzocht om 8.45 uur aanwezig te zijn;

de kaartmarathon duurt van 9.00 tot ± 18.00 uur.


Opgave is tot en met 19 december 2022 mogelijk bij:

- Louisa Groenouwe, Enkweg 13, 7242 KA LOCHEM: e-mail info@leolochem.nl,

tlf 06-49803208;

- Jeannette Verbeeten, Noorderbleek 71, 7241 BS LOCHEM, tlf 0573-251592.

De betaling van de inschrijfkosten dient uiterlijk 19 december 2022 binnen te zijn op:

reknr NL08RABO 0336610572 tnv LEO Lochem

of

contante betaling p/a Noorderbleek 71, 7241 BS Lochem

 

Tijdelijk Ongemak in November

De firma Leander plaatst aan het begin van de Hessenweg een nieuwe trafo. En vanuit deze trafo wordt langs de Highway tot iets verder dan de ingang van het Tusselerhof een nieuwe kabel doorgetrokken. De uitvoerder schat in dat deze werkzaamheden circa twee weken gaan duren.

Nabij de Tusselerhof is tijdelijk één-richtings verkeer ingesteld. Uitgaand verkeer blijft mogelijk. Ingaand verkeer naar het Tusseler moet de ingang bij Bousema gebruiken. Fietsers behouden hun toegang!

Dit heeft ook tot gevolg, dat mede ook door de verbouwing van hotel Scheperskamp in deze periode Onderlangs intensiever zal worden gebruikt.

Inmiddels is alles weer bij het oude, en zijn alle beperkingen opgeheven!

Wijziging bestemmingsplan Tusseler

In het voorjaar 2022 hebben twee leden van het bestuur via Tuetsloe Nieuws de leden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen van 10 appartementen voor starters tegen over Bousema. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Op maandagavond 19 september wordt het nieuwe bestemmingsplan als hamerstuk in de raadsvergadering vastgesteld.

Bestemmingsplan Tusseler

De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Lochem heeft een plan ontwikkeld om op een perceel nabij de kruising Zutphenseweg - Tusseler in de kern van Lochem woningen te ontwikkelen. Het bouwplan voorziet in een appartementengebouw met 10 startersappartementen. Het perceel is momenteel in gebruik als parkeerterrein voor het naastgelegen kantoor (Accon).
Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel passend is op de locatie, wordt medewerking verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. In dit document wordt dit toegelicht en gemotiveerd waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Ligging plangebied

Het plangebied ligt tussen het kantoorgebouw op het adres Zutphenseweg 21 en het woon(zorg) complex Stadenbos. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Lochem, sectie B, nummer 11823.

Naastgelegen afbeeldingen tonen globaal de ligging van het plangebied in de omgeving.

Wijziging bestemmingsplan Tusseler

Wijziging bestemmingsplan Tusseler

In het voorjaar 2022 hebben twee leden van het bestuur via Tuetsloe Nieuws de leden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen van 10 appartementen voor starters tegen over Bousema. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Op maandagavond 19 september wordt het nieuwe bestemmingsplan als hamerstuk in de raadsvergadering vastgesteld.

Bestemmingsplan Tusseler

De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Lochem heeft een plan ontwikkeld om op een perceel nabij de kruising Zutphenseweg - Tusseler in de kern van Lochem woningen te ontwikkelen. Het bouwplan voorziet in een appartementengebouw met 10 startersappartementen. Het perceel is momenteel in gebruik als parkeerterrein voor het naastgelegen kantoor (Accon).
Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel passend is op de locatie, wordt medewerking verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. In dit document wordt dit toegelicht en gemotiveerd waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Ligging plangebied

Het plangebied ligt tussen het kantoorgebouw op het adres Zutphenseweg 21 en het woon(zorg) complex Stadenbos. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Lochem, sectie B, nummer 11823.

Naastgelegen afbeeldingen tonen globaal de ligging van het plangebied in de omgeving.

Buurtvereniging Tuetsloe heeft op zondag 28 augustus een Burenmiddag gehouden. Het bestuur had leden en Oekraïense medeburgers vanuit Hotel Scheperskamp uitgenodigd voor deze middag. Onder het genot van een glaasje en een hapje werden de eerste contacten gelegd. Voor de kinderen waren er diverse spelletjes aanwezig. De aanwezigen nuttigden met smaak de broodjes met soep, welke door de bestuursleden was bereid. Klasse!!!!


Na 2x uitstel kon gisteren, bij prachtig weer, onze jaarlijkse Fietstocht worden gehouden. Gerrit Meutstege heeft ons getrakteerd op een prachtige route met diverse stops, waar iedereen aan spelletjes zoals sjoelen, darten, busgooien en biljart konden meedoen. Eindstop was weer bij Bousema waar een aktieve middag werd besloten met een gezellig samenzijn. Kortom het was weer hartstikke gezellig!

Algemene Jaarvergadering 2022

De Algemene Jaarvergadering kon eindelijk na 2 jaar weer worden gehouden. Voorzitter H. Jansen verwelkomde alle aanwezigen en hoopte de pandemie-periode achter ons te laten om ook binnen Tuetsloe weer aktiviteiten te kunnen doen. Na de verplichte onderdelen van de Agenda werd afscheid genomen van een 3 tal bestuursleden.
Mvr. B. Antvelink, mvr. A. Huidink en Dhr. D. Rattink namen afscheid. Allen kregen een mooi boeket tulpen als dank. Tevens werd afscheid genomen van de aktiviteiten commissie in de persoon van G. Meutstege. Ook hem werd een bos tulpen als dank overhandigd.
Nieuw in het bestuur zijn gekozen mvr. J. Prummel en dhr. J. Scholtens.
Na de pauze werd de vergadering geinformeerd door een woordvoerder van Circulus. Hij gaf informatie over het "reilen en zeilen" van dit gemeentelijke bedrijf, over o.a. het groenbeheer.
Hieruit bleek al wel dat de communicatie tussen Circules en bewoners nog niet op één lijn zitten!

2021

2020

2019

2018